Онлайн слотове речник

There are 2 names in this directory beginning with the letter B.
Buy-a-Feature
Вид ротативка, която съдържа бонус. Бонусът е възможен само при изпълнено условие – да са заложени множество, различни по вид монети.

Buy-A-Pay
Ротитавка, с таблица, в която предварително са упоменати възможните печеливши комбинации, които се появяват само в случаите, когато са заложени различни монети.